Wie zijn we?

Rotaract Haspengouw is de jongste telg van de Belgische Rotaract familie. Op 23 juni 2017 vond de eerste oprichtende vergadering plaats, een nieuwe club in oprichting was geboren. Sindsdien zaten voorzitster Els De Brucker en de andere stichtende leden niet stil, een maand na de oprichtende vergadering vond al een eerste activiteit plaats.

Ondertussen telt de club 20 leden die allen gedreven samenwerken om op 5 mei 2018 een groots charterfeest te geven. Deze charter luidt de officiële start van de club in. Vanaf dan zal Rotaract Haspengouw ook een échte Rotaract club zijn.

Wat is Rotaract?

Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary International. Rotaract komt van 'Rotary in Action'. Rotaract is gesticht in 1968 en sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 173.000 leden in 156 landen. In België zijn we met meer dan 1200 leden verspreid over 45 clubs.

Rotaract is een internationale serviceorganisatie voor iedereen tussen 18 en 30 jaar, en is politiek en religieus onafhankelijk. Door het hanteren van een hoogstaande moraal, het uitbouwen van leiderskwaliteiten en vormen van burgerverantwoordelijkheden wordt de Rotaract doelstelling van bevordering van de internationale vrede en verstandhouding nagestreefd. De basis van Rotaract is de vriendschap tussen de leden.

Wij proberen een zinvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. Zeer veel goede doelen in binnen- en buitenland worden door Rotaract ondersteund. Vaak zijn mensen die het minder getroffen hebben in het leven en een duwtje in de rug kunnen gebruiken onze eerste focusgroep. Het geld voor deze goede doelen komt van geldinzamelacties die de clubs organiseren.